Teenused

Küttesüsteemid

Küttesüsteemide projekteerimine, eramute ja korterelamute küttelahendused radiaatorkütte paigaldus. Põrandakütte paigaldus, soojuspumpade (ka õhk-vesi soojuspumpade) paigaldus, maakütte pinnasekollektori paigaldus. Küttesüsteemide automaatika lahendused tahke- ja vedelkütte katlamajade ehitus.

Soojuspumpade terviklahendusi pakume soojuspumpade baasil.

Ventilatsioonisüsteemid

Ventilatsioonisüsteemide projekteerimine, korterelamute ja eramute ventilatsioonilahendused kaubandus- ja tööstushoonete ventilatsioon.

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemid

Veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimine eramute ja kortermajade vee- ja kanalisatsioonisüsteemid. Kaubandus- ja tööstushoonete vee- ja kanalisatsioonisüsteemid septikute ja imbväljakute paigaldus.

Vee ja kanalisatsiooni välistrasside paigaldus.

Kesktoluimejasüsteemid

Kesktomluimeja terviklahendusi pakume eramutesse, kortermajadesse, hotellidesse ning töötstushoonetesse.

Kesktolmuimejate terviklahendusi pakume tootevaliku baasil.